Hoe verder?

Het is na 19 augustus, dus reageren is helaas niet meer mogelijk.

De website blijft tot en met 19 augustus ‘open’ zodat iedereen de tijd heeft te reageren op een tijdstip dat hem of haar uitkomt. Daarna kunnen reacties nog steeds worden ‘teruggelezen’. Op basis van alle inbreng maakt DTNP de balans op en worden conclusies getrokken als bouwstenen voor nieuw horecabeleid.

Op dit moment wordt geëvalueerd. De evaluatie wordt later gebruikt voor het actualiseren van het beleid, in samenhang met de fusie met Heerhugowaard. Daarbij zal opnieuw contact gezocht worden met betrokkenen. Mogelijk leiden uw suggesties al op korte termijn tot een of meer pilots om te testen of ideeën werken in de praktijk.

Intussen danken wij u hartelijk voor uw aandacht en suggesties en wensen u een fijne zomer.